Danske FAMILIEadvokater

Arbejdsområder

Familieret

 

Separation, Skilsmisse, Bodeling, Børnesager, Forældremyndighed (statsforvaltning, retssag), Samværssager (statsforvaltning, fogedsag), Papirløse samliv, Testamente, Faderskabssager, Børnebidrag, Værgesager og beskikkelse i værgesager

Forvaltningsret

Skatte- og afgiftssager, retssager

Strafferet

Overtrædelse af straffeloven
Overtrædelse af Særlove, f.eks færdselloven
Beskikket forsvarer, Bistandsadvokat, Bistandsværge
 

Retssagsbehandling

Privatretlige tvister, herunder mangler ved fast ejendom
Lejeret , Funktionærret, Personskadeerstatning, Erstatningsret, Patientklagesager

 

Omkostningsdækning

Fri proces, Beskikkelse foretaget af Retten,  Retshjælp, Advokathjælp , Offentlig retshjælp, Retshjælpsforsikring  

Forside

Advokat Lone Falkenberg
Hovedvagtsgade 6, 4.sal
 DK-1103 København K
 Telefon 33 11 36 36 - Fax 33 11 36 38
E-mail: