Danske FAMILIEadvokater

Bistandsadvokat

  -- støtte og bistand til forurettede ved afhøring hos politiet eller i retten,
fx. hvis forurettede er særlig "svag"(barn, udlænding, meget gammel eller mindre begavet)

-- bistand til opgørelse og dokumentation af forurettedes erstatningskrav, herunder bistand til at få rejst forurettedes berettigede erstatningskrav overfor forurettedes eget forsikringsselskab, skadeforvolders forsikring, det sociale system eller Erstatningsnævnet

-- hjælpe forurettede med om fornødent at få givet polititilhold til gerningsmanden

-- hjælpe forurettede med om fornødent at få bortvist en voldelig ægtefælle/samlever fra hjemmet 

-- give forurettede rådgivning om andre hjælpemidler fx. psykologhjælp, krisehjælp, etc.

-- at holde forurettede orienteret om sagens gang

-- at forberede forurettede på afhøring i retten og herunder om fornødent vejlede om, at dansk ret som hovedregel ikke tillader anonyme vidner, samt vejlede om mulighederne for efter § 848 at afgive forklaring uden tiltaltes tilstedeværelse

 

Forside

Advokat Lone Falkenberg
Hovedvagtsgade 6, 4.sal
 DK-1103 København K
 Telefon 33 11 36 36 - Fax 33 11 36 38
E-mail: