Danske FAMILIEadvokater

Kontoret

 

Advokat (H) Lone Falkenberg

Født 1956, beskikket som advokat i 1984, møderet for Landsret i 1991, møderet for Højesteret i 1999. Har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1999.
Fører en lang række retssager inden for såvel det privatretlige- som det strafferetlige område - ofte som beskikket advokat, bistandsadvokat eller forsvarer i straffesager. Herudover modtages beskikkelse i bistandsværgesager.

Lone Falkenberg rådgiver og yder bistand inden for et bredt juridisk felt - især indenfor det familieretlige område, ægteskabssager, bodeling, forældremyndighed og samværssager , ligesom hun rådgiver om lejeretlige forhold, og andre private tvister. Der ydes advokatbistand iht. den offentlige retshjælpsordning.
Endvidere modtager Lone Falkenberg beskikkelse i børnesager ved Børn- og Ungeudvalget i bl.a København, Frederiksberg, Halsnæs, og Vordingborg kommuner samt ved Østre Landsret.
Pr. 15. marts 2006 beskikket som fast værge ved Statsforvaltningen.

Medlem af Foreningen af Danske FAMILIEadvokater. (Familieadvokat)

Medlem af Foreningen af faste værger i Danmark

Medlem af Københavnske Advokaters Retshjælp "Kringlegangen"

E-mail:

Advokat Lone Falkenberg
 

 

Studentermedhjælper Martha Louise Maarbjerg

Martha Louise Maarbjerg forestår registrering og forefaldende arbejde i kontorets værgesager, herunder telefonpasning.
Martha Louise Maarbjergs arbejdstider er mandag og fredag fra kl.10-16

E-mail:

 

 
 

 

Studentermedhjælper Anna Dorete Falkenberg

Anna Dorete Falkenberg forestår al arkivering af kontorets sager.
E-mail:

 

 
 

 

Advokatsekretær Dorte Christiansen

Advokatsekretær Dorte Christiansen har efter 15 års ansættelse på kontoret valgt at gå på pension - og er fratrådt pr 1.april 2015.

 

Sekretær Dorte Christiansen
   
Forside

Advokat Lone Falkenberg
 Hovedvagtsgade 6, 4.sal
 DK-1103 København K
Telefon 33 11 36 36 - Fax 33 11 36 38
E-mail: