Danske FAMILIEadvokater

Retssagsbehandling

 

Privatretlige tvister, herunder mangler ved fast ejendom

Lejeret

Funktionærret

Personskadeerstatning

Erstatningsret

Patientklagesager

 
Forside

Advokat Lone Falkenberg
Hovedvagtsgade 6, 4.sal
 DK-1103 København K
 Telefon 33 11 36 36 - Fax 33 11 36 38
E-mail: