Lone Falkenberg

Advokat (H)

Møderet for Højesteret​Advokat (H) Lone Falkenberg beskæftiger sig hovedsageligt med Familieretlige sager, samværsager, sager om bopæl og forældremyndighed, ægteskabssager og bodeling, børnesager, strafferetsager, bistandsadvokat og værgesager.


Beskikket som fast værge samt modtager beskikkelse som bistandsværge.


I kontorfællesskab med CPH LEX AdvokaterNy Vestergade 17, 1.sal
DK-1471 København K

Telefon

MailCVR

21981931

Pengeinstitut

Danske Bank A/S

Forsikring

CNA Insurance, Hammerensgade 6, 1,, 1267 København K