Familieret
 
Separation, Skilsmisse, Bodeling, Børnesager, Forældremyndighed (Familieretshuset, retssag), Samværssager (Familieretshuset, fogedsag), Papirløse samliv, Testamente, Faderskabssager, Børnebidrag, Værgesager og beskikkelse i værgesagerForvaltningsret


Skatte- og afgiftssager, retssagerStrafferet


Overtrædelse af straffeloven
Overtrædelse af Særlove, f.eks færdselloven
Beskikket forsvarer, Bistandsadvokat, Bistandsværge


 
Retssagsbehandling


Privatretlige tvister.
Lejeret , Funktionærret, Personskadeerstatning, Erstatningsret, Patientklagesager


 
Omkostningsdækning


Fri proces, Beskikkelse foretaget af Retten, Retshjælp, Advokathjælp , Offentlig retshjælp, Retshjælpsforsikring  
Copyright Lone Falkenberg © All Rights Reserved