Fri proces

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

Du kan få fri proces til de fleste ægteskabs- og forældremyndighedssager. Du kan også få fri proces, hvis du tidligere har fået medhold i sagen i en række godkendte klage- eller ankenævn, eller hvis sagen er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven. I disse sager skal man søge om fri proces hos den byret, som sagen hører under.

Du kan få fri proces i andre sager, hvis du har en rimelig grund til at føre sagen. Din advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om det er tilfældet, før advokaten søger fri proces for dig. I den type sager er det Familieretshuset, man skal søge om fri proces. I sager, hvor man optræder som lejer, ansat eller skadelidt, anses man som regel for at have en rimelig grund til at føre sagen.

Det er en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året. For at opnå fri proces i 2020 skal din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst i 2018 have været under 336.000kr. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt have været under 427.000 kr. Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes.

Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 58.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

Læs bekendtgørelse om offentlig retshjælp (18.december.2019)

Læs bekendtgørelse om fri proces (18.december.2019)