Advokat (H)

Lone Falkenberg

Født 1956, beskikket som advokat i 1984, møderet for Landsret i 1991, møderet for Højesteret i 1999. Har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1999.


Fører en lang række retssager inden for såvel det privatretlige- som det strafferetlige område - ofte som beskikket advokat, bistandsadvokat eller forsvarer i straffesager. Herudover modtages beskikkelse i bistandsværgesager.


Lone Falkenberg rådgiver og yder bistand inden for et bredt juridisk felt - især indenfor det familieretlige område, ægteskabssager, bodeling, forældremyndighed og samværssager , ligesom hun rådgiver om lejeretlige forhold, og andre private tvister. Der ydes advokatbistand iht. den offentlige retshjælpsordning.


Endvidere modtager Lone Falkenberg beskikkelse i børnesager ved Børn- og Ungeudvalget i bl.a København, Frederiksberg, Halsnæs, og Vordingborg kommuner samt ved Østre Landsret.


Pr. 15. marts 2006 beskikket som fast værge ved Familieretshuset.


Medlem af Foreningen af Danske FAMILIEadvokater. (Familieadvokat)


Medlem af Foreningen af faste værger i Danmark


Medlem af Dansk Tekstilhistorisk ForeningCopyright Lone Falkenberg © All Rights Reserved